Rendezvous

pstein-72dpi-1500x2000

”Men så hade det inte varit i början. Då hade jag överfallits av den stora svarta skammen. Som en invalid och krympling skulle jag sticka ut på de fina festerna i societén.

Lika välkommen som en vårta på näsan.

Så jag hade lämnat henne. Av den enkla anledningen att jag inte ansåg det ”passande” att hon skulle släpa omkring på mig, missfostret. Därför att jag älskade henne så fantastiskt mycket att jag ville att hon skulle bli lycklig med en annan man.

För med mig hade det ju aldrig fungerat, eller hur?

Om jag hade överlåtit det beslutet åt henne hade så mycket kunnat vara annorlunda.

”…och ingen skugga ska falla på dig min gosse. Vi visste hela tiden att det var ett långskott.”

Ytterligare en lång tystnad på linjen hela vägen till Virginia. Helt utan förvarning började gråten tränga sig på i bröstet och jag förstod inte varifrån det kom. Desperat försökte jag pressa tillbaks den. För den gamle mannen ville jag upprätthålla skenet. Jag blinkade häftigt ett par gånger och försökte sansa mig.

”John?”

”Ja sir…”

Rösten bar, men det var knappt.”

”Rendezvous” är Peter Steins tredje bok.